Saturday, October 01, 2005

papousci

Papoušky můžeme docela dobře spočítat. I u tohoto řádu se sice počet liší podle autorů, ale nám jde vlastně jen o řádové číslo, nikoliv přesný počet. Máme k ruce české názvosloví z pera S.Chvapila. Druhy sice nejsou číslovány, ale může jich být asi 341. (Počítal jsem to sice asi třikrát, ale vyšlo mi vždy jiné číslo. Pokud bych chtěl číslo přesné, musel bych celý systém přepsat, nejlépe na počítači, který čísluje sám a netrpí ztrátou soustředění. Jen si to představte: 252, 253 crr, telefon. Omyl. Kolik, že to bylo? 222, 223? Znovu!) Pro náš účel postačí číslo přibližné. Řekněme tedy, že počet druhů papoušků je 341. Je ovšem jen málo druhů, které nevytváří různé zeměpisné formy. Pokud spočítáme i zeměpisné formy, pak oněch 341 druhů vytváří dalších 437 zeměpisných forem, které jsou mnohdy nominátní, tedy prvně popsané formě zcela nepodobné. Sečteme-li tedy všechny druhy a formy papoušků, dostaneme celkem 778 položek. To je téměř jednou tolik než ptáků ve střední Evropě. Z uvedeného je více než zřejmé, že vyznat se v papoušcích, je docela slušná věda!