Monday, December 12, 2005

ČEJKA

Tento bahenní pták má nejraději mokré louky v ohbí a u rybníků. Při výlovech rybníků na podzim se obje.veliká hejna čejek. Jsou to obratní běžci i letci. Čejka ddrobné, cupitavé, ale rychlé krůčky. Popoběhne, zastaví ukloní se a běží dál. Sezobává žížaly a vodní hmyz, slimákobylky, brouky a jejich Iarvy. Přilétá se skřivany už v únoru nebo březnu. V záiv říjnu táhne do jižní Evropy a do severní Afriky. Čejka je asi tak veliká jako menší holub. Převládá učeniá a bílá barva, na jaře s kovovým leskem. Chocho
mívá většinou složenóu a jen něl.dy ji .zvedá. Má dlo.nohy, protože béhá i na okraji vod.