Saturday, October 01, 2005

Tragopan

Mezi nejkrásnější bažanty patří bezesporu satyrové rodu Tragopan, kteří obývají v pěti druzích pohoří střední Asie.Tito kurovití ptáci jsou příbuzní spíše orebicím než vlastním bažantům, avšak liší se od nich jednak značnou velikostí, jednak výrazným pohlavním dimorfizmem.V přírodě i v zajetí patří satyři mezi nejvzácnější ptáky a tři druhy (T. blythii, T. caboti, T. melanocephalus) jsou dokonce zapsány na listině vymírajících druhů živočichů IUCN. Zbývající dva druhy – satyr obecný (T. satyra) a satyr Temminckův (T. temminckii) jsou sice poněkud hojnější, ale přesto patří k velmi vzácným chovancům soukromých chovatelů.Všechny druhy žijí ve smíšených lesích v nadmořské výšce 1000–4000 m. Přednost dávají hustým lesům se stromy, které jsou porostlé mechem. Takové lesy se rozprostírají od Kašmíru přes Himaláje až po čínské východní pobřeží.Setkáme se s nimi však také v rododendronových a dubových lesích s hustým podrostem a v bambusových houštinách na strmých úbočích hor. Satyrové žijí více na stromech než ostatní bažanti. Zde si také hledají potravu a i hnízdí v opuštěných hnízdech dravců a havranů. Pokud takové hnízdo nenajdou, postaví si ho sami ve výhodném prostoru v rozvětvení kmene stromu. Slepice vystele hnízdo čerstvou zelení. Satyrové jsou převážně vegetariáni – živí se hlavně plody (bobulemi), listy, pupeny, poupaty, květy, bambusovými výhonky, kořínky a semeny. Příležitostně žerou také hmyz a další bezobratlé živočichy, kteří tvoří zhruba 3 % potravy.