Sunday, December 18, 2005

PARUKÁŘKA. .

Sýkorka parukářka je okrasou našich jehličnatých lesů.
Není o nic větší než uhelníček, bývá často v jeho blízkosti
a podobá se mu způsobem života. Svrchu je šedohnědá a
vespod bělavá. Nápadná je její chocholka, kterou při roz-
čilení nebo při úleku načepýří. Přitom se ozývá jasným hla-
sem : tyrrr - tyrrr. Zpěv má nenápadný.
Parukářka je náš stálý a potulný pták a na podzim a v zi-
mějejednou z nejhojnějších členek sýkorčích hejn. Za potu-
lek jen zřídka navštíví také listnaté lesy.
Hnízdo si zakládá v polodutinách, v opuštěných vever-
čích, sojčích a stračích hnízdech i v zavěšených budkách.
Parukářka denně spotřebuje spoustu lesního hmyzu, jeho
kukel, larev a vajíček. Prohledá všechny smrkové větve a
obratně vybírá ukryté škůdce. Má ráda i semena stromů.
Je velmi zvědavá. Slétne s koruny stromu a odněkud s níz-
ké větve si prohlíží houbaře.
Na zem si však sedne jen zřídka.