Saturday, October 01, 2005

Hnízdní budky

V naší přírodě se můžeme setkat s celou řadou volně žijících zvířat a nemalou pozornost věnujeme ptákům, kteří nás lákají svou početností, pestrostí či nápaditým zpěvem. Důležitou součástí snah o ochranu ptáků je zvyšování jejich hnízdních možností.Hnízdní budky musí však splňovat řadu požadavků. Jednak v nich musí mít ptáci dostatečný prostor, což je důležité zejména v období hnízdění, kdy mají ptáci mláďata. Z velmi důležitých parametrů je velikost vletového otvoru, který se odvozuje od druhu, pro který je budka určena a zamezí vniknutí jiným ptákům.Zavěšením budek na správné místo, by ale naše pomoc neměla zdaleka končit. Proto, aby se naši opeřenci do budek pravidelně vraceli, bychom je měli každoročně čistit. Z tohoto důvodu je otevíratelnost budky jedna z dalších důležitých parametrů. Mezi způsoby otevírání zmiňme: boční, přední nebo střešní otevírání.