Thursday, November 24, 2005

Není však tak dobrý tesař

jako strakapúd a používá starých děr strakapúdů a datlů.Hnízdo, kteréje dost hluboké, mívá vysoko ve kmeni. V době hnízdění někdy prudce bubnuje zobákem do suchého
dřeva a působí tím drnčivý zvuk. Když spatří člověka, schová se za strom a jen hlavou vykukuje, jako by si hrála na schovávanou. Jestliže ji vyplašíme, odlétá v obloucích a hlasitě volá : gly, gly, gly. . Požírá různý hmyz, ale hlavně mravence. Proto často se-
dává na zemi. V zimě se dobývá do mraveniště a vyhrabává v něm zobákem díry, až tam celá zaleze. Pochoutkou jsou pro ni i olejnatá semena.