Friday, November 11, 2005

Červenka

Její smutný, tesklivý zpěv patří k večerním náladám v lese. Červenka sedí na nejvyšší větvi stromu a zpívá dlouho do tmy. Písničku začíná nesměle a končí ji jasnými trylky.
Jako modrák žije v křoviskách a ponejvíce běhá po zemi.Pohybuje se v místech málo osvětlených. Proto má nápadně velké oči. Je důvěřivá a zvědavě si přijde v lese prohlédnout houbaře. Skáče po zemi na vztyčených nožkách a na rozdil od jiných ptáků má postavičku vzpřímenou. Při poskakování poněkud spouští krátká křidélka.