Monday, October 31, 2005

Kněžík papouščí

Jedná se o jednoduše vybarveného exota a snad nejblíže budu skutečnosti, když jeho zbarvení přirovnám k našemu vrabci obecnému. V inkriminovaném dovozu byli pouze ptáci v juvenilním šatu, ale již po krátké době se samečci prozradili objevujícím se černým páskem na prsou. Zbarvení mimohnízdní a svatební se dle mých zkušeností liší pouze intenzitou vybarvení, samečci svého svatebního šatu dosáhli až po druhém roce života, kdy se u nich projevila i ochota k páření. Samičky zůstaly v juvenilním šatu celý první rok, až potom přepeřily do šatu dospělosti, který se příliš neliší, jak již jsem uvedl, od šatu samiček našich vrabců. Svatební šat mohu těžko nějak charakterizovat, snad jen tím, že se po druhém roce života na spodině bříška objevila bělavá skvrna, celkové opeření poněkud ztmavlo. V této době jedna ze samiček snesla jedno vejce, ale bez skořápky. Musel jsem ji několik dnů držet v nemocniční kleci při vyšší teplotě, protože její případnou ztrátu bych již nikdy nemohl nahradit. Po přemístění k samečkovi již ztratila o hnízdění zájem. Protože mám v mém chovu pouze dva páry, těžko lze nabyté zkušenosti (vzhledem k tomu, že chov probíhá v zajetí a tím v nepřirozeném stavu) zevšeobecňovat. Zdá se ale, že ideální doba pro samičky k zahnízdění nebude dříve, jak ve třetím roce života. K tomuto závěru mne vede to, že samička nebyla schopna snést normální vajíčko, přestože moji exoti mají v krmné dávce dostatečné množství minerálních látek, kněžíky nevyjímaje.