Monday, October 24, 2005

sokol stehohavy

Svrchu je zbarven tmavě šedě, hruď je světlá až bílá s příčným vlnkováním, které je u mladých ptáků podélně orientované. Po stranách zobáku je charakteristický tmavý vous. Zbarvení může být variabilní v důsledku vypouštění uměle odchovaných jedinců a ptáků ulétlých sokolníkům.
K hnízdění využívá především skalní stěny, dále i hnízda jiných dravců a dokonce výškové stavby