Friday, October 21, 2005

znečištění

o jisté míry byl zkoumán i vliv světelného znečištění na stěhovavé ptáky. Mnozí z nich jsou díky dlouhým rokům vývoje zvyklí navigovat pouze za pomoci světla hvězd a měsíce. To znamená hrozbu obzvlášť pro drobné druhy ptáků – obzvlášť zpěvná plemena, které navíc migrují v malých výškách. Pokud je v osvětlených oblastech zastihne oblačnost nebo mlha, dokážou uniknout jen velmi zřídka. Za tmy a ve spojení s deštivým počasím nebo v mlze je kombinace světla a skla smrtelná. Ptáci nedokážou vidět sklo a oslepeni počasím a umělým osvětlením mohou být po stovkách a dokonce i tisících zraněni nebo zabiti během jedné noci u jedné osvětlené budovy.