Wednesday, November 09, 2005

dodo

Správně dnes nazývaný dronte mauricijský (Raphus cucullatus), se svým tragickým osudem stal přímo učebnicovým příkladem oběti člověka. Na ostrově, kde žil, nebyli žádní větší dravci. To spolu s dostatkem potravy způsobilo, že postupně přestal létat, zakrněla mu křídla, ztloustl, ztratil ostražitost a stal se z něho dodo. Pro námořníky byl po svém objevení v 16. století tento důvěřivý tvor velmi snadno dostupnou potravou. Dílo zkázy urychlili na ostrov zavlečení psi, kočky a prasata. Koncem dalšího století už nebyl žádný živý. Zmizení bylo tak náhlé, že nezůstalo ani dostatek materiálu pro vědu. Jen pár neúplných koster v největších světových muzeích je dokladem, že vůbec kdy takový tvor žil. Zlomek zobáku pocházející snad z rudolfínských sbírek má mezi jinými vzácnostmi ve svých trezorech Národní muzeum v Praze.