Tuesday, November 01, 2005

Pstros dvoupúrsty

Krk a hlava nejsou opeřené, křídla dosti velká, letky zachovalé, nemají klíční kosti aocasní žlázy. Po stranách průdušnice jsou vaky s ní související. Horní oční víčka s brvami, mají velká slepá střeva, moč a trus odcházejí odděleně, samec má veliký penis a většinou sedí na vejcích, vodí i mláďata.
Mohutní nelétaví ptáci, prsní kost je bez hřebene. Monotematický řád. Monotematická čeleď. Počet prstů je zredukován na dva, s nehtem na 1 prstu, na rozdíl od nanduů, kteří mají tři. Jejich tělesné proporce jsou daleko za fiziologickou letuschopností ptáků, ta končí při tělesné hmotnosti 15kg. Není vyvinuta hrudní kost, na kterou se upínají svaly zajišťující let. Pro tento znak, který mají společný s dalšími nelétaavými ptáky, se dříve všichni společně řadili do skupiny běžců - Ratitae - latinské pojmenování je odvozené od rata=vor, prám, kterému se redukovaná hrudní kost podobala tvarem. Od nich se lišili letci, Carinatae /carina=lodní kýl/
Nelétaví ptáci se pohybují po zemi obratněji a úsporněji než letci.