Wednesday, November 16, 2005

Tyto příležitostné škody

však vy-
nahradí tím, že hubí chrousty a jiný hmyz. Je jenom o něco
větší než vrabec. Svrchu je rezavý, hlavu má šedou s černým
pruhem přes oko, vespod je narůžovělý. Silným zahnutým
zobákem připomíná dravce. Sedá na suché větvi nebo drátě
a kroutí ocasem se straňy na stranu. Zpívá cvrkavě i vrzavě
a mistrně umí napodobit hlasy jiných ptáků.
Hnízdo si zakládá v houštinách na pokraji lesů, v trnkách
v šípkových růžích, v hlohu i v jiných keřích. Je dost velké
spletené ze stébel rostlin, hlavně z pýru. Ťuhýk obecný
k nám přilétá koncem dubna nebo začátkem května. V druhé
půli srpna a v září táhne do tropické Afriky. .