Wednesday, December 21, 2005

ŽLUNA ZELENÁ.

Nesmíme si ji splést se žluvou, se kterou má podobné jméno. Je velká asi jako holub, celkově zelená, nahoře na hlavě červená. Má nápadně dlouhý a silný zobák, kterého
užívá jako dláta. Dlabe jím do stromů. Zpod kůry nebo ze ztrouchnivělého dřeva si vytlouká hmyz,jeho vajíčka, larvy a kukly. Má drápy přizpůsobené ke šplhání po kůře a rýdovací pera ocasu tuhá a zašpičatělá, aby se o ně mohla opírat. Usazuje se ve smíšených a v listnatých lesích, v parcích, ve starých sadech i v alejích.