Friday, December 30, 2005

Ptakoještěři měli „chytrá křídla“

Ptakoještěři pterosauři - nebyli zřejmě žádnými těžkopádně létajícími tvory dávné minulosti, nýbrž skvělými plachtaři, jejichž kontrolu letu by jim mohli závidět i moderní ptáci. Potvrzují to i nedávné analýzy mozků těchto pravěkých létajících plazů, které provedli američtí paleontologové.
Ptakoještěři ovládali oblohu mnohem dříve, než se objevili první ptáci, byli prvními obratlovci, kteří se vznesli do vzduchu. Před nimi létal jen hmyz. I když druhohorní pterosauři nakonec vyhynuli, slouží zároveň jako důkaz evolučního vývoje - vyvíjeli se zhruba 140 milionů let, tedy přibližně stejně dlouho jako dnešní ptáci. Někteří ptakoještěři byli drobní jako vrabec, jiní - ti největší - dosahovali rozpětím křídel velikosti bombardéru, dvanácti či patnácti metrů.