Monday, October 08, 2007

Osemstotina sekundy. Veľmi nešťastné pozadie úplne likviduje vtáka - zobáčik je celkom stratený...


...retušou sa mu síce dá pomôcť, ale keďže kontúry vtáka v pohybe nie sú ostré, dokonalá retuš je prakticky nemožná, vždy bude cítiť, že obrázok je manipulovaný... Na ostrý záber letiaceho vtáka je aj tisícina sekundy málo.

V zime však naozaj nebýva jednoduché zachytiť aj veľmi rýchle akcie celkom ostro. Z desiatich sa vám možno (trochu) podarí jedna a aj to som tuším zobral príliš optimisticky.


Dvestopäťdesiatina sekundy. Letiaci vták už bude neostrý, sediaci bude ostrý, ak sa aj kmítko príliš nehýbe.

Ostrenie
Ak viete, že fotiť sa bude krmítko, môže byť účinné, ak si vopred nastavíte (a overíte, či je ostrosť v poriadku!!!) manuálne zaostrenie. Zrýchli sa tým reakcia fotoaparátu a odpadnú fotky, kedy aparát síce automaticky zaostril, ale celkom zle.

Tu je neostrosť spôsobená nielen aparátom. Pripočítala sa k tomu aj nerovnosť skla práve na sýkorke.
Z čoho usudzujem na neostrosť skla? Niektoré veci sú horizontálne zdvojené a to len v ľavej časti záberu. Škoda ho.

Foťte veľa a naslepo
Nedá sa nič robiť. Fotenie sekundových akcií veľmi často dopadne takto:


Vták drzo odletí zo záberu skôr, než má. Takýchto záberov nafotíte celé desiatky, nič si z toho nerobte. Zmažete ich.

Foťte sekvenčne
Ak váš fotoaparát umožňuje fotenie rýchlych, za sebou nasledujúcich záberov, využite ho. Nepoužívajte však "štúdiu pohybu", či ako nazývajú niektorí výrobcovia možnosť, kedy aparát v mimoriadne hustých intervaloch fotí sekvenciu maličkých fotiek, ktoré sú však umiestnené na jednom obrázku. Tento režim naozaj je iba štúdiou pohybu - fotky bývajú dosť nekvalitné. Stlačte spúšť ihneď, ako sa vták blíži ku krmítku - áno, je to fotenie úplne naslepo. Pri rýchlosti dnešných digitálnych aparátov sa však nedá veľmi čakať na "vhodnú situáciu".