Monday, January 02, 2006

Mozky jako počítač

Výzkum potvrdil předchozí studie a to, že pterosauři měli mozek pozoruhodně podobný ptákům - například měli redukované čichové laloky a velké laloky optické. To naznačuje, že podobně jako u dnešních ptáků bylo i u pterosaurů zřejmě mnohem významnějším faktorem pro přežití vidět než cítit.
Avšak nejpřekvapivějším výsledkem analýz mozkové struktury bylo odhalení, že pterosauři měli výjimečně velké ty oblasti mozečku (cerebella), které se týkají rovnováhy a stability, takzvané flokulární laloky. Podle Witmera a jeho kolegů je právě v těchto mozkových oblastech skryto tajemství pterosaurů coby skvělých letců. Usuzují z toho, že tyto mozkové laloky pterosaurů zřejmě zpracovávaly obrovské množství dat z jejich citlivých blanitých křídel, a umožňovaly jim tak průběžně a podrobně mapovat síly, kterým byla křídla ve vzduchu vystavena.