Wednesday, January 18, 2006

prsty

- = 4 (5. vymizel)
- 1 vzad, 3 vpřed
- datel, papoušci - 2+2
- sovy – „vratiprst“ (4. vpřed i vzad)
- svalstvo
- mohutné létající svalstvo = prsní sv.
- podkličkový sv.
- holěň, běhák – jen šlachy
- NS
- větší koncový mozek, mozeček (ústředí ???)
- stř. mozek – zrakové laloky
- smysly
• zrak
- nej. z obratlovců, po straně hlavy, barevný, 3 víčka
- dravci – 2 žluté skvrny
- sítnice – vějířek (pecten)  výživa oka
- oči nezávisle pohyblivé
- akomodace čočky
• sluch
- výborný (sovy), 3 části
- chybí boltec, 1 kůstka ve stř. ucho
- rovnovážné ústrojí
• čich – slabý
• chuť – slabá