Sunday, January 08, 2006

„Polámaný deštník“ versus ptáci

A profesor Fejfar dále uvádí: „Ve svrchní juře, optimální době pro pterosaury, se začínají objevovat opeření plazi jiného typu, ptáci. Tyto organismy žily vedle sebe. Jedni se právě rodili, to byli archeopteryxové, praptáci, ti druzí, pterosaurové, skvělí plachtaři, už měli svůj boom za sebou. Konstrukce jejich těl byla diametrálně odlišná, protože ptáci mají nosnou plochu tvořenou pery, letkami a mají ocasní část kostry zakrnělou. Pterosauři museli působit značně komicky a nešikovně, proto jim leckteří paleontologové přezdívají „polámaný deštník“.