Thursday, January 19, 2006

žlázy

- s vnitřní sekrecí – silně vyvinuty  hormony  ovliv. metabol., rozmnožování, tahy ptáků, ...
- TS = zobák – jazyk – jícen – vole – žaludek – tenké a tlusté střevo – kloaka
- vole - bobtnání + zvlhčování potravy, zasoby potravy (dravci)
- žaludek – svalnatý ž. (mechanické spracování (písek)), žlaznatý ž. (chemické spracování)
- tenké, tlusté střevo (nerozlišené), 2 slepá střeva
- kloaka
- játra, žlučník, slinivka, slinné žlázy
- nejprimitivnější metabolismus, rychlé trávení  velká spotřeba potravy
- vývržky (chuchvalce) = nestravitelné zbytky