Thursday, February 02, 2006

ŤUHÝK ŠEDÝ

Velikostí daleko předčí ťuhýka obecného a vyrovná se
útlejšímu kosovi. Jeho zobák se podobá zobáku dravých
ptáků. Celkové zbarvení je šedé, jen konec křídel, ocas a
páska přes oko jsou černé. Křídla má poměrně krátká.
Ťuhýk šedý je silný a odvážný pták. Dovede vyhnat ze
svého revíru i velké dravce. Miluje otevřené kraje s křovina-
mi a se skupinami stromů. S vyvýšeného stanoviště si vy-
hlíží potravu, nebo se třepe ve vzduchu na jednom místě
a pátrá po kořisti. Vrhá se na větší hmyz, na brouky, hou-
senky, kobylky, ale i na drobné ptáky, myši, žáby a ještěrky.
Tenhle pěvec si nezadá s malým dravcem. Kořist si zaklesne
do vidlice stromu, přidrží drápem a požírá ji. Ptáky si
oškube. Mláďata krmí hmyzem.
Veliké hnízdo si staví z větviček a ze stébel v korunách
stromů dále od kmene a měkce je vystýlá. Ťuhýk šedý u nás
zůstává i v zimě a za sněhu loví vrabce až u lidských stavení.