Friday, February 03, 2006

ŤUHÝK OBECNÝ

Lid říká tomuto ptáku masojídek, protože má i dravčí
sklony. Ťuhýk loví na pokraji polí a luk. Rozhlíží se s vyso-
kého místa, a když uvidí brouka nebo kobylku, prudce se
snese na kořist. Hmyz lapá někdy i v letu. Chytá také myši
ještěrky, drobné žabky a ptáky. Nabodává si brouky nebo
i myšku na ostny trnky, na větvičky a na ostnatý drát a dělá
si z nich zásoby.
Odvážný lovec masojídek je postrachem ostatních ptáků
protože jim plení hnízda. Tyto příležitostné škody však vy-
nahradí tím, že hubí chrousty a jiný hmyz. Je jenom o něco
větší než vrabec. Svrchu je rezavý, hlavu má šedou s černým
pruhem přes oko, vespod je narůžovělý. Silným zahnutým
zobákem připomíná dravce. Sedá na suché větvi nebo drátě
a kroutí ocasem se straňy na stranu. Zpívá cvrkavě i vrzavě
a mistrně umí napodobit hlasy jiných ptáků.
Hnízdo si zakládá v houštinách na pokraji lesů, v trnkách
v šípkových růžích, v hlohu i v jiných keřích. Je dost velké
spletené ze stébel rostlin, hlavně z pýru. Ťuhýk obecný
k nám přilétá koncem dubna nebo začátkem května. V druhé
půli srpna a v září táhne do tropické Afriky. .