Thursday, August 24, 2006

"Máte ještě další údaje, Spocku. Co z nich vyplývá?"První důstojník odpověděl vyhýbavě. "V tomto bodě, kapitáne, by se jakékoli extrapolace přibližovaly spíše výmyslům než skutečnosti. Ještě potřebuji..."
"...potřebuji další údaje," soucitně ho doplnil Kirk. "Tak, dobrá, pane Spocku." Bylo nejlepší příliš na Spocka nedorážet. Když se příliš spekuluje bez podkladu pevných faktů, dostává se obyčejně Vulkánec do velmi rozmrzelé nálady.
Kapitán se obrátil na kormidelníka. "Poručíku Sulu, sotva teď potřebujeme ve službě kormidelníka, protože loď nikam nepluje. Budete daleko prospěšnější, když se ujmete připrav na uvítanou tomu křižníku."