Friday, August 18, 2006

"To je ten zázrak,"

zašeptal si pro sebe Kirk. Nahlas pak řekl: "Uhuro, zajistěte rádiové utajení, ale ten křižník sledujte na všech frekvencích. A chci ihned hlášení, jakmile jenom sebemíň pípne."
"Provedu, kapitáne." Během tohoto spojení lodním interkomem se začala ztlumená světla zjasňovat a kapitánský můstek ztrácel ráz ponuré zatuchlosti. Potom Uhuřinu pozornost upoutalo bzučení ze spojového panelu. Napjatě naslouchala tichému sdělení a rukou si tiskla k uchu kovovou spirálu. "Kapitáne, lékařská sekce hlásí, že se ztratil jeden pacient - McCoy."