Saturday, August 12, 2006

OSMÁ KAPITOLA

Po mnoha hodinách nesmyslné hatmatilky senzorů se konečně trochu uspořádaly poznatky ze senzorů dlouhého dosahu. Obraz, který se objevil na hlavní obrazovce, způsobil, že žlutý poplach bylo nutno nahradit červeným.
Ze všech možností, kterými se Jim Kirk v duchu zabýval během uplynulých dvaceti čtyř hodin, byla tato nejméně příznivá. Enterprise s poškozenými štíty a neschopná dosáhnout vyšší rychlosti stanula tváří v tvář klingonské válečné lodi. Kapitán se opřel ve svém velitelském křesle, jako by sbíral síly na zápas, který ho čeká. "Můžete nás odtud dostat, pane Sulu?"