Friday, August 04, 2006

Přes její příjemné chování McCoy pochopil, že se vyhýbá přímé odpovědi, a cítil, že v něm záhada vzbuzuje obavy. "Rád bych viděl lékařský záznam o svém stavu."
Chapelová se zamyslela. "Byl jste v kómatu dvanáct hodin, pane doktore. Doktorka Dysonová má na paměti, že byste neměl přepínat své síly a že byste se měl uzdravit. Jako lékař byste nyní měl uznat, že je radno si trochu odpočinout. Ráno si můžete přečíst lékařský záznam za přítomnosti ošetřující lékařky a potom se oba můžete přít o terapii, jak vám hrdlo ráčí." A opět s úsměvem nabídla prášek.
Působila velmi přesvědčivě, ale doktor přesto cítil, že právě tohle působení jaksi nabývá převahy nad konstatováním faktů. "Tak tedy to budu riskovat a myslete si o mně, že jsem obtížný a náročný pacient, ale já ten záznam chci vidět hned."
Stále se tvářila přívětivé. "Nejsem oprávněna vám ho vydat. Co byste řekl takové své sestře, která rozdává pacientům jejich lékařské záznamy?"