Thursday, July 13, 2006

Ano, kapitáne

" velmi zajímavé." Spock opravdu úžasně snášel škádlení, ale Kirk usoudil, že v jedné věci už dospěl k mezím, které nepřekročí. Spock se v poslední době vyhýbal slovu "fascinující"
"Předpokládám, že jste je také pochopil," povzdechl si Kirk. O nic srozumitelnější pro něj je neučinily ani McCoyovy opravy, a tak se kapitán musel osobně seznámit s tématem. "Neodpovídá na naši nejnaléhavější otázku: Proč jsme byli napadeni? Proč se ti Krkavci pokusili zničit tuto loď, a to i za cenu vlastních životů?"
Spock nevznesl námitku proti tomu, že Kirk cizince označuje jako Krkavce. Termín se mezi pracovníky průzkumného oddělení ujal příliš rychle. "Vykazují krajně agresivní tendence," připustil Spock. "Bohužel však se jejich motivace neřídí autopsií."
"Boj se nejčastěji opírá o chamtivost a touhu po moci," uvažoval Kirk.
Vulkánec nabídl další pohnutku: "Častými příčinami válek jsou i snahy hájit území."