Sunday, June 25, 2006

Kirk

cítil, že nutně potřebuje znecitlivující injekci, ale Frazer byl zřejmě imunní vůči zápachu, který se linul z pozůstatků Krkavce.
"Jed se skládá z různých tělních tekutin a ze složité organické sloučeniny. Zdravotnické oddělení soudí, že v něm může být možnost nového anestetika. Dokud však nebudeme moci posoudit protilátky, příliš nám nepomůže. Velmi dobrou příležitost vyvinout protilátku získám, teprve až bude dokončena strukturní analýza jedu,"
"Ještě něco zajímavého?" zeptal se Kirk a snažil se, aby to znělo upřímně. Litoval, že se před vstupem do pitevny naobědval, a jeho organismus hrozil, že se s tímto násilím co nevidět vypořádá.
Frazer upustil ruku na desku stolu a ruka tam sebou mazlavě plácla. "Ne, víc už nic. Ale je toho dost."
Kirk odešel rychlostí, jakou mu dovolovala jeho hodnost. Snad o něco rychleji.