Sunday, June 11, 2006

Pitevnou se rozléval takový zápach,

že se Kirkovi na protest zvedal žaludek. A když se podíval kolem sebe, bylo mu ještě hůř.
Nevadily mu kousky tkání plující ve speciálních láhvích, neboť ty už byly rozrušené k nepoznání. Zato ho rozhodně znepokojovalo, že vidí před sebou na desce rozložené části rozřezané mrtvoly. Kapitán se nutil k tomu, aby se soustředil jen na vědeckou složku této výstavy.
"Je to samozřejmě pouhá rekonstrukce toho, jak vypadali," objasnil mu poručík Steven Frazer, když kladl na pitevní stůl poslední část, odříznutou nohu. "Žádná celá těla jsme neměli k disposici."
To nepřekvapovalo. Z obchodní lodi se zachovaly jen zkroucené trosky a rozteklé kusy kovu.