Thursday, June 01, 2006

Teprve pak

se žena obrátila ke kapitánovi. "Kromě ztráty paměti nevykazoval doktor McCoy žádné příznaky verbální afázie nebo poruchy řeči. Pohybová koordinace se zdá normální, i když na pozorování byl jen omezený čas. Budeme muset přesně prošetřit jakékoli známky snížené schopnosti, až budeme moci provádět hlubinné výkonové testy. Pokud jde o to ostatní, nechci ve vás budit dojem, že vám podávám jakoukoli definitivní informaci. Jde totiž o amnézii, jednu z nejméně prozkoumaných mozkových poruch. Mohla by být jen dočasná a trvat jen do chvíle, než se opět probudí. Mohlo by to však trvat i několik měsíců. Také by se však mohlo stát, že svou původní paměť už nikdy nezíská."
"To ale není příliš uspokojivá odpověď," Kirk dával těmito slovy najevo spíš, jak je zklamán, než aby jí něco vytýkal. "Zřejmě zapomněl několik posledních let svého života. Ani mě, ani loď nepoznal. Nejsem si dokonce jist ani tím, zda poznal stejnokroj kosmické Flotily. Kam až jde vlastně tato amnézie?"