Sunday, June 18, 2006

Sondy do mozku

jsou docela účinné, ale jedním z jejich běžných vedlejších důsledků bývá smrt.
"Mají ovšem úžasnou nervovou soustavu," pokračoval s jinošským nadšením xenobiolog. "S ničím podobným jsem se ještě nesetkal a Dysonová říká, že vypadá jako ze špatného hororu." Uchopil cizincovu hlavu a obrátil ji tak, aby bylo vidět zadní část lebky. Jednou rukou odhrnul vlákna jejího porostu. "Podívejte se na tohle!"
V Kirkovi se rozbouřila žluč, ale ovládl se a řídil se podle pokynu. Pod porostem se táhla hluboká rýha, která úhledně rozdělovala lebku na dvě poloviny. "Ano?" tázavě nutil Frazera, aby vysvětlil, co to má znamenat.