Friday, June 23, 2006

Frazer se usmál. "Jistě, ta věřím. Bez phaseru bych se rozhodně nechtěl proti němu postavit." Položil hlavu na stůl a vzal si ruku. Uchopil ji za zápěstí a začal tou rukou na Kirka mávat a vůbec si nevšímal toho, že kapitán má tváře bledé jako stěna.
"Tyto drápy jsou nejen ostré jako břitva, ale jsou také jedovaté. Zde je pod každým nehtem žláza, která vylučuje jed v dávce, která by stačila ochromit i koně."