Tuesday, June 20, 2006

Lebka

" je rozdělena do dvou laloků, ale tím míním, že je rozdělena skutečně," vykládal poručík. "Na každé straně je plně vyvinutý mozek, ale mezi oběma stranami není žádné nervové propojení. Každá strana má rovněž vlastní vedení k mozku, ale tato vedení nejsou navzájem propojena a stýkají se až v této uzlině na míše." Prsty sjel až dolů k zátylku a zastavil se u mírného hrbolku, nebezpečně blízko bodu, kde se hlava oddělila od ostatního těla.
U vyšších druhů jsou případy vývoje dvojího mozku velmi vzácné. I tehdy však výrazně převládá jeden mozek nad tím druhým, který prostě funguje jako hustý svazek neuronů, jež řídí vybrané funkce na vůli nezávislé nervové soustavy."
"Mutant?" nadhodil Kirk.