Monday, July 10, 2006

Sulu obrátil kryt vzhůru nohama. "Připomíná mi to sochu volné formy z Benegy IV. Na akademii byl Benegan mým spolupracovníkem v téže místnosti a ukazoval mi, jak se opracovává kov..."
Chekov odplavil zbytek svého výkladu v přívalu krajně hlučné, na hrdelní zvuky bohaté ruštiny.
Jakmile Kirk vystoupil z turbovýtahu, Spock se lehce zvedl z velitelského křesla. Vulkánec byl vždy ochoten vyměnit velitelské povinnosti za vědecké.
"Už jste si přečetl Frazerovo hlášení?" zeptal se Kirk, když usedal do uprázdněného křesla.