Tuesday, June 27, 2006

Nejhorší rány

byly sice již zaceleny, ale na místě, kde skončil svůj pokus o přistání, dosud zůstaly ležet trosky raketoplánu. Poměrně blízko nich se válela ještě další zmatená kupa trosek. Přenosovým paprskům se podařilo shromáždit z vesmíru díly frennijské obchodní lodi. Další kusy sem dodali Scottyho opraváři, kteří je posbírali z různých míst trupu Enterprise, kam byly vražené. Během posledních pěti hodin pátral poručík Sulu po takových zbytcích, aby se seznámil s tím, čím disponují cizí útočníci.
"Tak co jste zatím zjistil?" zeptal se ho Kirk, který si proklestil cestu mezi zkřivenými zbytky rozházenými po palubě hangáru.
"Zatím pořád dělám na základní organizaci, kapitáne." Sulu mávl rukou k těm haldám, které si tu roztřídil. "Je to složitá záhada."
Kirk souhlasně přikývl, když slyšel důstojníkovo nejasné hlášení. Podle jeho soukromého mínění bylo tohle pátrání marné, ale na druhé straně potřeboval o Krkavcích více informací. Ale současný stav Enterprise nedovoloval, aby Sulu vykonával svou funkci kormidelníka, a tak aspoň může trávit čas tímhle zkoumáním, co kdyby se našlo nějaké vysvětlení. "Tak jen dál, pane Sulu."