Tuesday, August 01, 2006

Oni. Byla tam ta doktorka, která s ním hovořila, a sestra, která mu podala sedativum. Ale kdo jen byl ten třetí? Jen nejasně si vybavoval jeho stejnokroj, ale tvář jasně neviděl.
A kde to jsem? chtěl vědět McCoy a zlobilo ho to.
Posadil se na lůžku a prohlížel si monitor. Jeho základní tvar a funkce mu byly povědomé, ale sotva kdy viděl takhle moderní typ. Měl nové konfigurace indikátorů, jež byly označeny jen záhadnými písmeny a číslicemi. To mě poslali až do Dallasu? A velmi v něm sílilo přání zjistit, kde vlastně je.