Sunday, August 06, 2006

Jakmile sestra odešla, McCoy netrpělivě vybuchl. "Co se to vlastně děje? Chci vědět, kde jsem a proč se nesmím dovědět žádnou odpověď týkající se mého zdravotního stavu." Za jeho vztekem se krčil strach.
"Odpovědi dostanete," Dysonová se nedopouštěla té chyby, že by volila chlácholivý přístup. "Ale než uslyšíte všechno, co vám musím sdělit, budu sama rozhodovat o tom, v jakém pořadí vám budu odpovídat na vaše otázky." Počkala, až McCoy neochotně přikývne na souhlas, a teprve potom pokračovala:
"Následkem pádu jste utrpěl lineární frakturu v okcipitální krajině lebky. Protože jste utrpěl otřes mozku, strávil jste něco přes dvanáct hodin v kómatu. Na základě neformálního pozorování mohu říci, že mi organické poškození nepřipadá nijak rozsáhlé." Změřila si ho mrzutým pohledem. "Zcela jistě neutrpěly vaše verbální schopnosti. Avšak bez následku jste přece jen nevyvázl."