Tuesday, August 22, 2006

"Podal jste dost vyčerpávající výčet otázek, kapitáne. Bohužel to, že si vymezíme problém, ještě automaticky nepřináší řešení. Potřebuji více údajů."
"Kapitáne! Pane Spocku!" Chekov dokončil řadu navigačních výpočtů a jejich výsledky ho mimořádně vzrušily. "Vypočítal jsem dráhu válečné lodi zpětně. Její trasa se křižuje s trasou Selessana."
Kirk překvapeně zamrkal. "Ale pohybuje se přesně směrem k nám. A když jsme se sem poprvé dostali, určitě nebyla v dosahu našich senzorů."
Spock sestoupil ke kormidelníkovi a zkoumal řadu výpočtů. "Zajímavé," řekl klidně. Prsty se dotkl panelu a přenesl hvězdnou mapu na hlavní obrazovku. "Podle Chekovovy vektorové analýzy byly v tomto bodě v těsné blízkosti klingonský křižník a frennijská obchodní loď." Na mapě zůstaly zobrazeny dvě lodi.