Tuesday, February 14, 2006

...

dne hlídkové služby kapitán Kyron dlouze a zeširoka rozkládal o tom, jak říšské ministerstvo zbaběle císaři poradilo, aby uzavřel s Federací příměří. Takováto kritická slova hraničila s velezradou. Avšak kapitán se velmi mýlil, pokud si dělal slastné naděje na to, že bude odvolán do Klinzhaie a postaven před soud. Příslušníci jeho posádky si již dávno odvykli naslouchat jeho slovům, přestože je na ně chrlil nahlas a bojovně.