Sunday, February 05, 2006

ČEJKA

Tento bahenní pták má nejraději mokré louky v ohbí
a u rybníků. Při výlovech rybníků na podzim se obje.
veliká hejna čejek. Jsou to obratní běžci i letci. Čejka d
drobné, cupitavé, ale rychlé krůčky. Popoběhne, zastaví
ukloní se a běží dál. Sezobává žížaly a vodní hmyz, slimá
kobylky, brouky a jejich Iarvy.
Přilétá se skřivany už v únoru nebo březnu. V zái
v říjnu táhne do jižní Evropy a do severní Afriky.
Čejka je asi tak veliká jako menší holub. Převládá u
čeniá a bílá barva, na jaře s kovovým leskem. Chocho
mívá většinou složenóu a jen něl.dy ji .zvedá. Má dlo.
nohy, protože béhá i na okraji vod.
I.Ta jařc předvádí sameček vzdušné reje, přemety a od.
né obraty. Čejky mají za hnízdo hromádku stébel a listí v I
lém důlku na zemi. Všechna vejce jsou obrácena úzk
koncem do středu. Když se člověk přiblíži k hnízdu s n
d'mi staři mu léta'í kolem hlav a okřiku.í. Če'k
y , J y p J J yJ
družní ptáci a hned po vychování mladých létají v hejn
po polích. Mají naříkavý hlas: kuvít - kuvít, kní-
kní - i. Podle toho jim venkované říkají knihy nebo 1
ho
ry.