Wednesday, February 08, 2006

ČÍŽEK

Je ještě o něco drobnější než stehlík a žlutozelený. Samec
má černou čepičku. Žije hlavně v pohorských jehličnatých
lesích. Čížkovo hnízdo je dobře ukryto v koruně vysokého
smrku. Ve starých dobách je lidé nemohli nalézt a vznikla
pověra, že si tam ptáček zanáší drahý kamínek a tím že se
hnízdo stává neviditelným. To byla ovšem jen pověra, ale
dokazuje, jak pečlivě umí čížek své hnízdo ukrýt.
V letu dvouslabičně hvízdá ve vysokých tónech. Na pod.
zim se toulá ve velikých hejnech po kraji a zalétá i do nížin.
Někteří čížkové však odcestují až do Italie, leckdy spo.
lečně se svými severskými příbuznými čečetkami.
Živí se hmyzem a semeny stromů a rostlin. Hejna čížků
p ' vybírají na břízách a olších semena ze šištiček. Jako stehlík
je i čížek dovedný akrobat. Pohybuje se na nejtenčích kon.
cích větviček se šištičkami a visí přitom třebas hlavou dolů.
Získá si nás svou dovádivostí a svým švitořivým zpěvem.
Lidé ho bohužel pro jeho čilost, veselost i pro příjemný zpěv
chytají a chovají v kleci.