Tuesday, February 07, 2006

ČERVENKA

Její smutný, tesklivý zpěv patří k večerním náladám v lese.Červenka sedí na nejvyšší větvi stromu a zpívá dlouho dotmy. Písničku začíná nesměle a končí ji jasnými trylky.
Jako modrák žije v křoviskách a ponejvíce běhá po zemi.Pohybuje se v místech málo osvětlených. Proto má nápadně velké oči. Je důvěřivá a zvědavě si přijde v lese prohlédnouthoubaře. Skáče po zemi na vztyčených nožkách a na rozdilod jiných ptáků má postavičku vzpřímenou. Při poskakování poněkud spouští krátká křidélka. Červenka je velka .ako vrabec. Svrchu je šedohnědá a má oranžové žluté hrdlo. Usazuje se v lesích listnatých i jehlič. natých. Bývá též v zahradách a v parcích, jestliže je tam dost
křoví. Ve spadlém listí a jehličí si hledá hmyz a jiné drobnéživočichy.
Přilétá k nám v březnu. V září a v říjnu táhne do jižníEvropy. Některé červenky u nás zůstávají dlouho do zimya živí se bobulemi. Semena těchto bobulí si zachovávají
klíčivost i po strávení. Červenkaje roznáší po kraji a tím při.spívá k rozšíření rostlin. Ozývá se jednotvárně: cik - cik.V nebezpečí vydává jasný kovový hvizd.