Monday, February 20, 2006

Křikavci

(Tyranni)
13 čeledí
centrum rozšíření J. Amerika (neotropy 10 čeledí, 1 v S. Americe)
tropy starého světa (pitovití, Pittidae) 30 d.
Madagaskar (pitovcovití, Philepittidae) 4 d.
Nový Zélend (pokřovníkovití, Xenicidae) 3 d.
1-2 páry zpěvných svalů
zpěv vrozený
často srůst báze prstů