Sunday, February 19, 2006

Proto

na provinilého důstojníka vztekle zahřměl: "Kathe, teď není čas na spojení." Jakmile se kapitán rozbouřil, bylo mu lhostejné, kam vyšle blesky.
"To není, pane veliteli," přisvědčil s náležitou pokorou Kath. Nezvyklá situace zřejmě ohromovala i jeho. "Jenže nejde o zprávu z velitelské základny, nýbrž z nějaké cizí lodi."
Po těchto slovech se ozvala drsná kletba a přihrbená postava v šerém koutě kapitánského můstku náhle ožila. Krátce nato se trochu opožděně, ale s horečným spěchem pracovalo u počítače. "Podle snímačů je neoznačené výzvědné plavidlo zachyceno ve vzdálenosti 457 kilometrů a blíží se k nám v kursu 94 celých 12," hlásil nedbalý vědecký důstojník s takovým klidem, jaký mu úzkost dovolovala.
Kyron jásavé zavyl. "Blbče! Máš oko z Kašparovy krávy!"