Sunday, March 19, 2006

Její obranu

přerušil zvuk jejího interkomu. Znovu se na obrazovce objevil spojovací technik a jemná anténa se vzrušeně rozechvěla. "Ano, Timmo?"
"Kapitán Neil na spojovacím pásmu 12," ohlásil se. Současně se v kanceláři ozvalo i rádio z nákladní lodi.
"... velice, naléhavě potřebují pomoc. Jedna loď vybuchla, druhá je těžce poškozená a rozpadá se za letu. Těžce ranění nutně potřebují lékařské ošetření a technika opravu, pokud se to vůbec opravit dá."