Monday, March 13, 2006

Nemám rád výšky,

podotkl podrážděně McCoy. "V budoucnu se už vyvaruji andorijské architektury. Správně to dělají Hortové, když pevnou skálu provrtávají tunely."
Spock chladné přehlédl doktorovo kritické brumlání. "Kapitáne, musíme se sejít s ředitelkou stanice Frielovou za osm celých šest desetin minuty." S důvěrou ukázal na jeden z osmi zdánlivě totožných portálů, vedoucích pod kupoli, a řekl: "Tudy."
"Už jdeš, doktore?" zeptal se Kirk a snažil se držet krok s tempem svého prvního důstojníka.