Thursday, March 02, 2006

Chcete tím říci,

" že je nepřítelem mírové iniciativy?" otázal se ho vážně McCoy a po očku sledoval, jak blazeovaně se asi zatváří Spock. Kirkovi neušlo, že se doktorovi stále lépe daří pitvořit se po Spockovi.
Spock odpověděl stejně vážně: "Slova 'zemřete, klingonští psi' v sobě nemají ducha smířlivosti." Kdyby si uvědomil, že si z něho McCoy utahuje, asi by si ho nevšímal. "Skutečnost, že se takový postoj objevuje u tak mladých, dává tušit, na jaké překážky bude narážet další generace v úsilí o přátelské vztahy s Klingonskou říší."
"Ale, Spocku, z příměří přece nevyplývá, že musíme Klingony milovat," oponoval McCoy. "Znamenalo to jen, že je musíme přestat zabíjet. A ovšem i to, že oni musí přestat zabíjet nás."
Díky dlouhým zkušenostem Kirk cítil, že oba jeho důstojníci se chystají k rozsáhlému sporu, třebaže ještě nebylo přesně vymezeno, o čem se budou přít. Proto se pokusil takticky je odvést k něčemu jinému.