Tuesday, February 21, 2006

Od pasu

vytasil trhač a vědeckého důstojníka na místě omráčil. Tím se trochu uklidnil a věnoval se narušitelské lodi."Vztyčit štíty," zavelel s úšklebkem. "Phasery na cíl!" Pro těžký křižník bylo neoznačené plavidlo výbornou příležitostí k zásahu. Kyronovi nezáleželo na tom, zda mu od něho opravdu hrozí nebezpečí. Falchion přece již dlouho neprováděl bojové manévry. Pak se však přece jen zamyslel a zeptal se Katha: "Kdo je to?"
Kath přerušil spojařskou činnost a ze spojového překladače se hihňavě ozvalo: "Nejposlušnější sluha Říše, nehodný pozornosti, dovoluje si poníženě poprosit..."