Thursday, February 23, 2006

Somráci!

odplivl si znechuceně Kyron. Dohromady k ničemu mu nejsou tyhle hyeny, které si bídně opatřují živobytí z toho, co zanechává Klingonská říše. "K palbě připravit!"
"Přinášíme vám veliké bohatství a moc," pokračovalo huhňání ze vzdálené lodi.
Kyron ještě počkal s dalším povelem. "Jaké podvody na nás ta chátra chystá?"