Sunday, March 12, 2006

Spock nemohl potvrdit jejich úsudek, neboť McCoy mu nedal možnost prohlédnout si zbraň podrobněji. "Doktore, kdyby to byla pravá tyrelská čepel, určitě musela být propašována z Tyrelské soustavy."
"My přece jsme důstojníci kosmické lodi a ne nějací mezihvězdní celníci."
Vulkáncem to však nepohnulo. "Opravdu málo těší vlastnit umělecké dílo, které bylo odvezeno z původní planety, kde vzniklo, proti vůli místního obyvatelstva."
"To ne, myslím, že ne," řekl Kirk pokud možno přesvědčivým tónem.
"Byl by to býval nůž za babku," mručel lítostivě McCoy.
Kirk nyní viděl, že bitevní šiky jsou jasně vymezeny, ale McCoyovi a Spockovi nezbýval čas na to, aby si užili slovního šermu. Cesta náhle končila u portálu s obloukem. Za portálem pak ležela rozsáhlá síň pod kupolí, k níž se sbíhaly všechny cesty ve Wagnerově obchodní stanici. Důstojnici kosmické lodi upírali zraky na jedinečnou architekturu střediska. Broušené plošky oceli rámovaly podlahu i kupoli a pomáhaly zvyšovat efekt inkoustově černého prostoru táhnoucího se všude kolem, nahoře i dole.
Nad kupolí pak jako malý měsíček jemně zářila Enterprise, jakoby nehnutě visící v prostoru na temném pozadí vesmíru. Když Kirk přecházel po průhledné podlaze omezené kruhovitou stěnou, předstíral, že ho pohled na vlastní loď příliš nevzrušuje, ale v hloubi duše cítil stejné rozechvění jako vždycky, když se na ni díval z dálky. Dychtivýma očima přejížděl po známých obrysech diskovité hlavní paluby a po štíhlých liniích motorových jednotek, které ji poháněly.
Také Spock šel až ke stěně pod kupolí, ale nedíval se vzhůru, nýbrž ven, a zkoumal čtyři soustředné kruhy tvořící základ stavby stanice. "Wagnerovu stanici projektovala T'Rall z Vulkánu, ale již v mládí, ještě než se plně rozvinuly její stavitelské vlohy."
Kirk pokynul McCoyovi, aby šel za ním, ale McCoy se zastavil uprostřed kruhovité podlahy a očima si přeměřoval vzdálenost k nejbližšímu východu. "Pokud je to v malém, nemám nic proti tomu zdržovat se v prostoru." Žalujícím ukazováčkem namířil na neviditelný povrch pod nohama. "Tohle se skutečně vymyká z ruky."
Spock se na něj podíval od stěny. "To je pravda, tento architektonický rys neplyne z funkční nezbytnosti. Ale svědčí o estetickém vlivu jejího andorijského školení. Andorijci mají sklon trpět klaustrofobií."
Vzduchem se rozezněl tichý zvuk chronometru a Kirkovi se vrátil smysl pro povinnost. Kdyby nepospíchal, přišel by pozdě na schůzku s ředitelkou stanice, a to by se mohlo vykládat jako vojácká drzost. Takovéhle malé stanice v kosmu, jež jsou často ignorovány vzdálenou ústřední vládou, snadno pokládají za urážku, když se něco podobného přihodí. Nerad se odvrátil od Enterprise, pokynul Spockovi a přešel do středu. "Doktore, vypadáš na zvracení, stejně jako můj první důstojník."